Stíny a zrcadla

17. května 2016 v 17:03 | bev |  Občasník
Část první - základní otázky.
------------------------------------------
Snad každý zná Alenku, co jednoho dne proklouzla do světa za zrcadlem, kde se setkala se spoustou nevšedních charakterů. A nebo tu o rozmarném stínu, který přestalo bavit být stínem a zatoužil stát se člověkem. Tajný život stínů a odrazů v zrcadlech je vděčným tématem, které vždy přálo snům a odvážným představám a v současné předimenzované době více než kdy jindy vyvolává palčivé existenciální otázky typu: Co se stane se stínem, když je zataženo? Co dělá a kam se uchyluje, když má tak říkajíc volno? Kde má své zázemí? Existuje snad nějaká úschovna stínů a nebo volný čas tráví v exkluzivních klubech vystínovaných klientům přesně na tělo? V klubech, kde hlavním trhákem meníčka je včerejší sušená rosa dochucená vůní lesních plodů, prašné víry cukrované měsíčním světlem a šedé rulandské.


Možná dokonce existují celé stínové vesnice, celá města, věrně kopírující náš svět, avšak s jedním podstatným rozdílem. Tím nezbytným průvodcem, který se tiše a oddaně sune za svým pánem prachem, krouží kolem něj a občas se rozpomene na své dávné touhy po svobodě a přeskočí hned na druhý břeh, hned za plot, vyroste do obludných rozměrů a zase se jako roztřesené štěně schoulí u nohou, jsme my lidé. A copak asi dělá náš odraz v zrcadle ve chvíli, kdy se nedíváme, kdy se nám ztratí z dohledu? Opravdu dál věrně a poctivě kopíruje každý pohyb, nebo počká až zajdeme za roh a pak nám vystrčeným prostředníčkem dá sbohem a jde si po svém? A co takové po svém vlastně představuje? A pak ta nejdůležitější otázka ze všech. Jsou stíny a odrazy jedním druhem žijícím v tomtéž zvláštním, překrásném, převráceném světě projevující se však různě v závislosti na výchozí matérii a nebo jde o dva unikátní a nezaměnitelné druhy, obývající své vlastní, diametrálně odlišné světy? Jedna záhada vedle druhé.

Část druhá - první úspěchy neboli průlom.
------------------------------------------------------------------------------
Se skromností sobě vlastní připouštím, že zatím neznám úplně všechny odpovědi, problematika je příliš zásadní a obsáhlá a bude pochopitelně vyžadovat mnoho let intenzivního bádání, než se podaří objasnit alespoň základní body nezbytné pro hlubší pochopení Teorie louží ( poznámka: nedovolím si vám zamlčet, že název teorie pochází z mé autorské dílny). Ovšem od té doby, co jsem držitelem fotoaparátu Nikon COOLPIX S3700 se i v této doposud neprobádané oblasti blýská na lepší časy a jako ty první vlaštovky, jsou zde první úspěchy naznačující, že kráčím správným směrem, tedy stínům vstříc. První fotografie, která mne přivedla na stopu fenomenálního jevu, vznikla nedopatřením a to když jsem fotila něco úplně jiného a špatně odhadla svou pozici vzhledem k focenému předmětu. Ale tak už to bývá, spousta velkých objevů a vynálezů přišla na svět jako vedlejší produkt vzniklý při jiné, zdánlivě docela smysluplné činnosti. Ten památný první záběr byl vymazán z paměti jako nepovedený, avšak svůj účel splnil, upozornil na fascinující svět Šedých rozkládající se takřka u našich nohou. Od té doby veškerý volný čas věnuji výzkumu těchto dvou zajímavých leč vědci opomíjených fenoménů - vrhání(stínů) a zrcadlení. Jak vám potvrdí každý, dokonce i ten nejméně úspěšný manažer, základem úspěchu v jakémkoli podnikání a tedy logicky i ve výzkumné činnosti jsou informace. Informace hýbou světy. A tak pozvolna vzniká kartotéka pracovně nazvaná Stíny a zrcadla, kde se katalogizují pečlivě datované, číslované a popisky opatřené úlovky a připravují se tak k pozdějšímu rozboru a výzkumu. Na základě pozorování a následného hlubokomyslného ponoru do problému již byly formulovány některé zásadní pravdy nezbytné pro úspěšné konečné rozklíčování. Mapování světa Šedých i Obrácených započalo a já skromně dodávám: Byla jsem u toho.


Část třetí - fotodokumentace.
--------------------------------------------
Fotografie č. 1/ Kontakt přes bílou plastovou obuv.

Jeden z prvních úlovků.
Překvapený, bachratý, monstrózní, pracovně pojmenovaný Tvrdé Y.

Fotografie č. 2/ Ve fialových botaskách to jde taky.

Stíny jsou přes veškerou svoji odtažitost a nedůvěru chovanou k lidem mezi sebou povahy družné. Dokonce ani stín není rád sám. Dvojice, trojice i skupinky stínů nejsou ničím neobvyklým, což vypovídá mnohé o sociálním cítění i hierarchickém uspořádání tohoto až překvapivě inteligentního druhu, troufnu si říct ne tak úplně nepodobného druhu lidskému.

Fotografie č. 3 a 4/ Nahlížení loužovitými průhledy.

Tak jako fotograf divoké zvěře čekává u přírodních napajedel, aby pořídil záběry mnoha rozličných, často vzájemně neslučitelných druhů, které se jinde než právě u napajedla nesnesou, strávila jsem já drahně času u těchto loužovitých průhledů do jiného světa v tichém vyčkávání.

A opravdu dlouho dlouho dlouho ale fakt dlouho se nic nedělo.

Fotografie č. 5/ Oční kontakt.

Čekání se však vyplatilo. Po dlouhém čekání přichází první skutečný oční kontakt s jedním z Obrácených. Podle rozličných indicií, tedy především podle fotoaparátu či snad dalekohledu v rukou Obráceného usuzuji, že jde též o amatérského pozorovatele, zkoumajícího pro změnu náš druh. Jaká zvláštní náhoda!
Haló, haló! kdo je tam? Tady člověk...

Fotografie č. 6/ Chůze po vodě v praxi.

Když stín podlehne náhlému popudu a z neobjasněných příčin zdivočí, přeskočí často ve stavu jakéhosi maniakálního transu snadno i středně velký tok a projde se po druhém břehu, či dokonce přímo po vodě.

Fotografie č. 7/ BB

Když ošklivost s půvabem se snoubí neboli Břízy v blátě.
Další otevřený průhled tentokrát traktokolního původu.

Fotografie č. 8/ S hlavou v potoce.

Nový pokus o odskok, avšak tentokrát jsem byla poněkud silnější v kramflecích a stín jsem ustála, znuděně a znechuceně si alespoň smočil rozpálenou hlavu.

Fotografie č. 9/ Temný les.

Strašlivý divukrásný Černý les v obecním bahňáku.

Fotografie č. 10/ Chůdy.

Jeden z nejčastějších a nejoblíbenějších triků Šedých - vytahování neboli chůdy.

Fotografie č. 11/ Monstrum z chodby.


Fotografie č. 12/ Zachyceno v grilu.

A zatím poslední úlovek, zrcadlení v grilu. Z tohoto polokoulovitého záběru pořízeného náhodně neteřiným přítelem při nedávném grilování na naší zahradě, vyplývá hned několik zásadních poznatků, z nichž nejdůležitější pro další sbližování a vzájemné poznávání je ten, že jak Šedí tak Obrácení prožívají zřejmě podobnou fascinaci naším druhem i světem a stejně jako my využívají každý průhled, každou vhodnou plochu k nahlédnutí k nám.

Část čtvrtá - Shrnutí a závěr.
----------------------------------------------
V krátkém čase svého vědeckého bádání jsem zdokumentovala dvaapadesát rozličných Šedých a zaznamenala jejich jakostní proměny v závislosti na denní době a hustotě slunečního záření. Jejich útočiště, do kterého se uchylují ve chvílích volna, nebylo odhaleno a stejně tak se nepodařilo dorozumět a to ani posunkovou řečí. Mám neodbytný dojem, že namísto plnohodnotných odpovědí pouze napodobují má gesta. Netuším zda jde o projev nižšího intelektu a nebo naopak o výsměch a pohrdání.
Pravidelně se také setkávám s jedním z Obrácených a troufnu si říct, že naše vztahy nabývají na intenzitě a nejsou vysloveně nepřátelské. S politováním však musím konstatovat, že z neznámých příčin bývá jeho vzhled po ránu otřesný a chování chladné až odpudivé, během dne se pak zvolna vylepšuje k jakési trpné smířlivosti či pobavenému cynismu. Zahlédla jsem i několik jiných Obrácených, ale vždy se drží stranou a rychle mizí. Domnívám se, že ten můj Obrácený, jakási Alfa ve své smečce, je většinou nekompromisně "vyštěká" za svého teritoria.

Pozorovaní jedinci náležející k druhu Šedých i Obrácených jsou všeobecně povahy nestálé, proměnlivé, bujné a svéhlavé. Jde zcela nepochybně o dva odlišné druhy, avšak existuje mezi nimi jakási spřízněnost a v mezních situacích může dokonce stín zastoupit odraz a obráceně. Oba druhy používají různé tělesné modifikace, jimiž demonstrují svou netělesnou převahu. Toto poněkud infantilní předvádění až zastrašování by snad mohlo být bráno jako projev potlačené agrese plynoucí z nerozlučitelného propojení s konkrétním člověkem. Na druhou stranu bylo však zaznamenáno i několik případů harmonického soužití bez velkých výkyvů, kdy stín či odraz byl natolik domestikovaný, že ve svém člověčím protějšku nevzbudil nižádné odezvy, což nutně vede k domněnce, že člověk a jeho stín/odraz jsou nejenom vzájemně propojeni - my stínologové používáme pro tuto trojici termín propojenci - ale též se v určité míře ovlivňují a jak stín tak odraz přejímá některé chrakterisitické rysy svého člověčího propojence. Na základě výše zmíněných pozorování můžeme tedy formulovat odvážnou a převratnou myšlenku, jakousi zásadní pravdu o povaze zrcadlení - Jaký člověk, takový stín.


V Kočkově 17.5.2016
Autor: Paula BevicekTéma týdne - Je to na internetu, musí to být pravda!
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 17. května 2016 v 18:46 | Reagovat

Čtu a čtu a koukám, jak se dá mnoha slovy popsat krásně vyfotografované různé stíny, odrazy a protějšek člověka. Šikovná, pěkně jsi to rozpitvala... ;-)  :-D

2 Meduňka Meduňka | Web | 17. května 2016 v 18:47 | Reagovat

Vážená paní objevitelko, děkuji za fascinující poodhalení pozoruhodného světa těchto záhadných bytostí. Doposud jsem se domnívala, že trpím duševní poruchou, provázenou halucinacemi, neboť jsem si jinak spatřování těchto bytostí nedovedla vysvětlit. A musím poznamenat, že obzvláště jedinec, zírající na mě po ránu ze zrcadla, je opravdu děsivý.
Děkuji Vám, děkuji velice a přeji spoustu dalších úspěchů ve výzkumu.
:D

3 duchodkaevka duchodkaevka | Web | 17. května 2016 v 20:22 | Reagovat

Moc pěkné fotky, hodně se mi líbí loužovité průhledy :-)

4 Beatricia Beatricia | Web | 17. května 2016 v 21:34 | Reagovat

Bravurní filozofické pojednání o stínech a jejich původu. Doplňující ilustrace tvoří vyčerpávající dokumentaci k tomuto elaborátu o stínohrách všeobecně. Skvělá práce, bude zařazena do encyklopedie do rubriky Shadows - Stíny. :-)

5 Elis Elis | Web | 17. května 2016 v 22:24 | Reagovat

Páni, jdeš na to téměř věděcky a přitom jde o svět fantazie, ale krásné to k sobě sedí, moc se mi článek líbí i fotky, jsou nádherné... :-)

6 Bev Bev | E-mail | Web | 18. května 2016 v 7:44 | Reagovat

[1]: Máš pravdu, Růženko, má to moc slov. Tohle oni mi dělají poslední dobou, víc jsem se teď věnovala fotkám a slova takhle zdivočela a tohle mi provedla. Úplně se bojím, co vyvedou příště. O_O Napadlo mě, že je trošku zkrotím a některá vykážu z hřiště, jenže na druhou stranu si říkám, pro čtenáře - pokud ho to třeba maličko zaujme - je to běžné množství slov a nečtenáři stejně nečtou nic, co má víc než patnáct slov, do kterých se patrně nikdy nevejdu. :-| A tak proč slovům i sobě neudělat radost a nenechat je trošku vyřádit. ;-)  :D

[2]: Vážená paní básnířko, bylo mi ctí a potěšením.
Jedinci obývající naše koupelny patrně pochází z jednoho hnízda. ;-)  :D

[3]: To mě nesmírně těší. :-)

[4]: Ach, přímo do encyklopedie? To je úžasně motivující, zvýším své badatelské úsilí a foťák už nepustím z ruky. ;-)  :-D

[5]: No jo, vědecký přístup, to je moje, v tom se poznávám. :-?  :D  ;-)

Velice vám děkuji za milá slova i nemalou trpělivost s mými bujnými a divokými slovy. ;-):D

7 Nartaya Nartaya | E-mail | Web | 18. května 2016 v 9:16 | Reagovat

Paulo Bevicek, rosteš a ve všem jsi lepší a lepší... začínám se cítit jako... stín... :-) Možná jsem vždycky byla stínem a díky Tvé Teorii si svoji podřadnou roli uvědomila. Ale býti Tvým stínem je vlastně pocta :-)

Jen tak dál, člověku! :-)

8 VendyW VendyW | E-mail | Web | 18. května 2016 v 11:51 | Reagovat

Pěkná vědecká sonda do světa stínů :-D . odrazoffky loužovéfotím taky ráda, ostatně odrazoffky vůbec jsou zajímavou kategorií na focení ;-)

9 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 18. května 2016 v 13:00 | Reagovat

akomentář spadl- prý spijení přerušeno a to jsem ho odeslala. [:tired:]  :-(

10 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 18. května 2016 v 13:00 | Reagovat

[9]: spojení ???

11 Bev Bev | E-mail | Web | 18. května 2016 v 13:38 | Reagovat

[7]: Drahá sestro, jsi-li mým stínem, potom já jsem tím tvým. :-)

[8]: To ano, louže a  všechny zrcadlící plochy jsou skutečně parádní a na fotkách to většinou vypadá hezky a zajímavě. :-)

[9]: Kruci do toho!! jak to? 8-O

12 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 18. května 2016 v 13:53 | Reagovat

[8]: Ty chceš následovat Pavla-Tlusťjocha?

[11]: Podívej se do správy, do komentářů k článku, třeba ho vylovíš. Když ne, žádná škoda. Já zase něco napíšu- tedy až budu u netu- teď se jdu bavit se spolužáky-dávnobývalými-milými. :-)

13 Bev Bev | E-mail | Web | 18. května 2016 v 14:01 | Reagovat

[12]:Jo jo, pěkně se pobav, Růženko, žádný stres, zatím kouknu, jestli tu potvůrku ztracenou někde najdu. :D

14 VendyW VendyW | E-mail | Web | 18. května 2016 v 15:18 | Reagovat

[12]:On svými effky už nakazil víc blogerů :-D

15 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 19. května 2016 v 16:18 | Reagovat

Chůdy jsou dost dobrý.

16 Aliwien Aliwien | E-mail | Web | 19. května 2016 v 19:57 | Reagovat

Nádherné dílko s ještě krásnějším využitím našeho květnatého jazyka, jak to dovedeš jenom Ty. Objevila jsi v sobě další talent, a to fotografování.  Obojí Ti jde skvěle a já v údivu smekám. :-)

17 Bev Bev | E-mail | Web | 20. května 2016 v 9:38 | Reagovat

[14]:Offšem! :-D

[15]: To mě těší. :-)

[16]: Alenko, teď se zas úplně ošívám v potěšených rozpacích z Tvého milého komentáře. :-)

Moc moc vám všem děkuji. :-)

18 Miloš Miloš | Web | 22. května 2016 v 10:05 | Reagovat

Úschovna stínů, pěkný příměr, stín je něco jako duch, který zmizí s prvním zakokrháním kohouta.

Tvé stíny mají kouzlo, vypadají tajemné i úsměvně.
Mě nejvíc nazlobí, když si někde v galerii vyfotím obraz a pak zjistím, že je na něm v odrazu světla má silueta, proto se často je snažím zabrat z boku, kdy se ale zase zkosí proporce.

19 Bevíčková Bevíčková | Web | 23. května 2016 v 19:08 | Reagovat

[18]: Mně by se to asi zrovna líbilo takové propojení obrazu s nḿou vlastní siluetou. Ale rozumím, že chceš ke svým krásným článkům i perfektní fotografie. :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.