Červen 2012

Noumálně Uďo...

7. června 2012 v 14:30 | bev |  Stalo se

Úvodem si dovolím parafrázi citátu úžasného pana Neffa:
,,Doba je mimo jiné definována i tím co pokládá za normální.."
Dvorana zvrhlosti Ondřej Neff

Slovo normálnost pro mne, člověka rozporuplného přesto otevřeného, ze všech sil se upínajícího k poblikávajícímu majáku rozumu, představuje jakousi širokou deltu, rozprostírající se mezi všedními starostmi typu ..jak přečkat týden před výplatou, přes poněkud bizarnější...jak vyjít a nekrást, až po sledování podivuhodných přemetů naší politické manéže. Kauza pana Ratha tak pro mne nenabývá osudovosti vrcholku ledovce, ale stává se pouhým potvrzením, že je vše při starém.

Velmi soukromě a nenápadně, neb jsem realista, si myslím, že zavřít kohoko-li ze spolusedících (toto slovo nabývá zcela nového významu, pro upřesnění - bývalých spolusedících :-)) pana Ratha, by nemuselo být šlápnutím vedle. Hlubokou sympatii ve mně probudil pan Schvarzenberg, který prospal 44 minut ze čtyřicetiosmimutového projevu pana Ratha. Ale nakonec všechny sám varoval, že nepodstané kecy prospí...

Kéž bychom mohli i my ! Místo toho jsme už snad čtrnáct dnů bombardováni (aniž by se něco podstaného řeklo) nekonečnými variacemi na téma ...jak zaměnit sedmičku za sedmičku.... přičemž televize ve svém nadšení zachází až do takových podružností, jako ...co měl pan Rath v jídelním balíčku?
Za sebe říkám díky! určitě bych nespala hrůzou z pomyšlení, že možná ve vězení hladověl.

Jak si srovnat v hlavě slovo normálnost, když už se dva týdny, den co den, potýkáme s, pro mne zcela na hlavu postavenou otázkou ....zbavit Ratha imunity či ne ? a navíc...jak ho na hlasování dopravit ? Nakonec i jemu se to zřejmě zdálo podivné, sám naznačil, že mu prostě měli dát propustku a koupit lístek na autobus.

Nerozumím! nechápu! mě načapat policie s několinásobně nižší částkou, o které bych nemohla říct jak jsem k ní přišla, už sedím natvrdo, a houby by se kdo staral o to jestli jsem snídala, natož večeřela.

Zdá se můj článek za vlasy přitažený, přehnaný, BINGO!, jsme doma, takhle je to u nás přece noumální!Smějící setéma týdne - Normálnost
Co když...?

5. června 2012 v 14:30 | bev |  Trocha rýmů

Co když...?


Ač nepálená z hlíny, přesto spálená,
doteku smirku znalá, nabroušená..
Kámen ohlazený, dvakrát nevstoupíš,
nevěří na zázraky a myslí si.. co když...?

Co když nejsme jednorázoví...
co když se někdo dozví
o touze po naději, po splynutí...
co když nás něco nutí
jít dál, byť v cizích šlépějích.

Kouzlo nových rán, všemocná síla citů,
já vím, že jsem, a že i ty někde jsi tu,
do protisměru, jak sova, stočím hlavu,
vzlykaje písmeny, přesto stále plavu..

a myslím si...

Co když sliby někdy stačí...
co když, ať v křiku nebo pláči
jsme jednorázoví,
co když se nikdo nedozví
o peripetiích nás dvou...

co když...
vázána sliby oněmíš ?

co když....